Přihlášení
Katalog produktů Skrýt

Odvětrání

Proudění vzduchu v dutině je zajištěno přívodními a odvodními ventilačními kanálky, které vedou KG trubkami do exteriéru skrze zdivo. Pod vyšší tvarovky vedeme ventilaci z boku, u nižších zespodu, přičemž část ventilace v podloží utvoříme z drenážní trubky perforované vespod proti hromadění kondenzovaných vodních par.

Teorie

Princip duté odvětrávané podlahy za použití tvarovek ztraceného bednění je založen na kontinuálním proudění vzduchu pasivním způsobem využívajícím komínového efektu. Toho docílíme vytvořením dutiny v podlaze, do které přivádíme chladný, suchý vzduch pomocí kanalizačních KG trubek (průměr 12 cm) skrze zdivo z exteriéru. Na protější straně stejným způsobem zvlhčený vzduch odvádíme. Samočinnosti dosáhneme umístěním ústí trubek vně budovy v rozdílných výškách. Přívod ideálně situujeme na severní stranu, zhruba 20-30 cm nad okolním terénem. Odvod umístíme na protější stranu do maximální výše, alespoň však 1,5 m nad úroveň ústí přívodu.

Automatický tah bez jakýchkoliv ventilátorů či větráků je důsledkem vyrovnávání teplotních a tlakových rozdílů na opačných stranách tohoto systému. V rozdílných výškách na protějších stranách budovy budou u ústí KG trubek nerovnovážné podmínky, které zapříčiní přirozené vyrovnávání za pomocí vzdušného proudění.

Protilehlá dvojice přívodního a odvodního kanálku by se měla v ideálním případě vybudovat vždy na tři až pět metrů délky místnosti a musí být adekvátně umístěna tak, aby bylo umožněno proudění ve všech částech dutiny. Alternativou, např. při nedostatku prostoru pro umístění více přívodních trubek, je svedení jediné přívodní trubky veprostřed a její rozdvojení pomocí drenážní trubky („husího krku“) a vedení podél stěny až k rohům dutiny, kde opět napojíme KG koncovky. Tímto se zajistí plnohodnotné proudění v celém objemu dutiny.

Drenážní trubky najdou dalšího využití pří napojování nižších polytvarovek. V tomto případě nemáme dostatek prostoru pro boční napojení, proto ústí KG trubky u zdi napojíme do drenážní trubky obalené geotextílií a povedeme ji skrze podloží. Tento husí krk perforujeme na spodní straně, abychom zabránili hromadění kondenzované vody, a tím pádem omezení tahu.

Je důležité si uvědomit, že po zabetonování podlahy zůstanou ventilační cesty (stejně jako dutina pod tvarovkami) takřka nepřístupné k revizním účelům. Nezbytností je tedy opatřit vnější ústí KG trubek ochrannými mřížkami, která zamezí vniku hlodavců a zanesení cizími materiály.

Slovník pojmů

Komínový efekt – fyzikální jev, při kterém skrze (nejčastěji svislou) dutinu proudí teplý vzduch; automatický tah je způsoben rozdílným tlakem, tedy i teplotou, na opačných koncích dutiny

KG trubky – kanalizační potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC); používá se na beztlakové odvádění odpadu, nebo na vedení vzduchu o nízkém tlaku; mají vysokou životnost a odolnost proti chemikáliím i otěru

Odborník radí:
Vzduch přivádíte z nízké výšky vně budovy pomocí KG trubek do dutiny tvarovek – u vyšších z boku, u nižších pomocí přemostění z husího krku zespodu. Odvod vzduchu řešíte stejně, jen venku ho vyvedete mnohem výš.
Nezapomeňte na krycí mřížky na ústí KG trubek, které zamezí vniku myší a nepořádku, který by vám dutinu ucpal.
Číst dále Skrýt
Odvětrání –  ACO Spojka drenážní trubky Akce

ACO Spojka drenážní trubky

Příslušenství k flexibilnímu drenážnímu potrubí z PVC.

Odvětrání –  Gabex Plná trubka
Počet variant: 1

Gabex Plná trubka

Flexibilní plná trubka z PVC. Spolu s nopovou fólií je nezbytnou součástí drenážních systémů.

Odvětrání –  ACO T spojka

ACO T spojka

Příslušenství k flexibilnímu drenážnímu potrubí z PVC.

Odvětrání –  ACO Koleno drenážní trubky Akce

ACO Koleno drenážní trubky

Příslušenství k flexibilnímu drenážnímu potrubí z PVC.

Odvětrání –  ACO T -
Počet variant: 4

ACO T -

T – spojka drenážní trubky patří mezi doplňky k flexibilnímu drenážnímu potrubí. Toto příslušenství je vyrobeno z PVC. T – spojku nabízíme o rozměrech DN 80, DN 100, DN 125 a DN 160.

Odvětrání –  ACO Redukce potrubí

ACO Redukce potrubí

Příslušenství k flexibilnímu drenážnímu potrubí z PVC.

Odvětrání –  ACO Odbočka drenážní trubky Akce

ACO Odbočka drenážní trubky

Odbočka drenážní trubky v úhlu 45°. Příslušenství k flexibilnímu drenážnímu potrubí z PVC.

Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?

Je vám k dispozici v této nabídce.